Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. Portāls www.visicelojumi.lv (turpmāks – Portāls) sniedz informāciju par valstīm un ceļošanu.

1.2. Pirms uzsākt Portāla lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt Portāla lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Portālu.

2. Personas datu apstrāde

2.1. Lietotājs, reģistrējoties Portālā, piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Pēc Lietotāja reģistrācijas Portālā automātiski tiek izveidots Lietotāja profils.

2.2. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Portālā Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos portālā, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Apliecinot Portāla lietošanas noteikumus, Lietotājs apliecina, ka lūdz veikt Lietotāja personas datu apstrādi.

 

2.4. Lietotājs piekrīt, ka Portāla uzturētājs izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Portāla uzturētāja vai Sadarbības partneru piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai rīkotajām akcijām.

2.5. Lietotāja datu dzēšana tiek veikta pēc Lietotāja pieprasījuma.

3. Lietotāja pienākumi

3.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Portālā un lietot Portālu, uzrādot savus personas datus.

3.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Portālā.

3.3. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Portāla uzturētājam: info@visicelojumi.lv

3.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietotāja vispārējiem noteikumiem, Privātuma un datu apstrādes noteikumiem.

4. Lietotāja tiesības

4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Portāla pakalpojumus.

4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas datu. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kuram ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Portāls neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Portāla ievainojamības.

5.2. Portāla uzturētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Portāla darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Portālu.

6. Konfidencialitāte

6.1. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder visicelojumi.lv

7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

8. Vispārējs brīdinājums

8.1. Par svešas mantas tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tas resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu.